Kancelaria Prawa Kanonicznego

Kancelaria Adwokacka Kancelaria Prawa Kanonicznego z siedzibą w Poznaniu,
Słubicka 2, 61-615 Poznań / Filia we Włocławku
Tel. (+48) 660 69 63 48 / e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl

O mnie

Mateusz Łątkowski jest założycielem i jedynym właścicielem Kancelarii Adwokackiej Kancelarii Prawa Kanonicznego Mateusz Łątkowski z siedzibą w Poznaniu oraz jej filii we Włocławku.

Mateusz Łątkowski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Prawa i Administracji. Studia prawnicze Mateusz Łątkowski ukończył przedkładając do obrony pracę magisterską pod tytułem „Pornografia – która strona lustra?” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Filara.

Mateusz Łątkowski po odbyciu aplikacji adwokackiej i zdaniu państwowego egzaminu adwokackiego uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu wpisany został na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Mateusz Łątkowski jest również abiturientem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydziału Prawa Kanonicznego. Studia z dziedziny prawa kanoniczego Mateusz Łątkowski zakończył z wynikiem bardzo dobrym, a magisterską dysertację pod tytułem „Separacja małżeńska w obowiązujących normach prawa kanonicznego, polskiego i europejskiego” przygotował pod kierunkiem ks. dr hab. Janusza Gręźlikowskiego prof. UKSW. Obecnie Mateusz Łątkowski cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i dlatego też jest doktorantem na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pod naukową opieką ks. dr hab. Janusza Gręźlikowskiego prof. UKSW przygotowuje rozprawę doktorską.

Mecenas Mateusz Łątkowski pozostaje członkiem Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce z siedzibą w Olsztynie oraz Stowarzyszenia Kanonistów Polskich z siedzibą w Lublinie.

Zawodowe zainteresowania adwokata i adwokata kościelnego Mateusza Łątkowskiego skupiają się dookoła zagadnień przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz wokół szeroko pojętych spraw rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem procedury rozwodowej i stwierdzeń nieważności związków małżeńskich.

Prywatnie Mateusz Łątkowski jest żonaty, realizuje się w roli ojca; posiada uprawnienia żeglarza jachtowego, jeździ na nartach i konno, interesuje się koszykówką i polską piłką nożną. Jego pasją jest także dawna motoryzacja.