Kancelaria Prawa Kanonicznego

Kancelaria Adwokacka Kancelaria Prawa Kanonicznego z siedzibą w Poznaniu,
Słubicka 2, 61-615 Poznań / Filia we Włocławku
Tel. (+48) 660 69 63 48 / e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego ogłoszonego powagą Papieża Jana Pawła II 25 stycznia 1983 roku ( dalej: KPK ) dekretem Sacrae disciplinae leges na podstawie kan. 1481 KPK strona może swobodnie ustanowić sobie adwokata ( … ). Natomiast w oparciu o przepisy Instrukcji Dignitas Connubii z 2005 roku ( dalej: DC ) art. 101 DC zachowując prawo stron do tego, by bronić się osobiście, sąd ma obowiązek zatroszczyć się, aby obydwoje małżonkowie mogli bronić swoich praw z pomocą osób kompetentnych, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy trudne.

W związku z powyższym adwokat kościelny Mateusz Łątkowski na podstawie posiadanych uprawnień i pełnionej funkcji w procesie zajmuje zawsze stanowisko pro nullitate, czyli przemawia za nieważnością małżeństwa, a po udzieleniu przez klienta pełnomocnictwa – autentycznego zlecenia i po zawarciu umowy świadczy pełną obsługę prawną, w tym zastępstwo procesowe dla stron, zarówno powodowej jak i pozwanej, przed:

 • Metropolitalnym Sądem Duchownym w Poznaniu,
 • Trybunałem Metropolitalnym w Gnieźnie,
 • Sądem Diecezji Bydgoskiej w Bydgoszczy,
 • Sądem Kościelnym Diecezji Włocławskiej we Włocławku,
 • Sądem Biskupim w Kaliszu,
 • Sądem Kościelnym Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim
 • Sądem Biskupim w Łowiczu.
Ponadto Mateusz Łątkowski mocą każdorazowego zatwierdzenia może zastępować strony skarżące ważność małżeństwa w: 

 • Metropolitalnym Sądzie Duchownym we Wrocławiu,
 • Sądzie Metropolitalnym Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej w Szczecinie,
 • Sądzie Metropolitalnym Warszawskim w Warszawie,
 • Sądzie Metropolitalnym Lubelskim w Lublinie.
Mecenas Mateusz Łątkowski posiada także umocowania do występowania jako adwokat którejś ze stron, w konkretnej sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, według kompetencji:

 • Sądu Biskupiego w Toruniu,
 • Sądu Diecezjalnego w Elblągu,
 • Sądu Biskupiego w Siedlcach,
 • Sądu Kościelnego Diecezji Legnickiej w Legnicy,
 • Sądu Kościelnego Diecezji Świdnickiej w Świdnicy.
Mateusz Łątkowski oferuje wszystkim zainteresowanym z całej Polski doradztwo i przygotowanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego.

Dla strony powodowej, oferta obejmuje między innymi:

 • konsultacje w celu ustalenia podstaw prawnych – ewentualnych przyczyn nieważności małżeństwa oraz właściwości sądu,
 • dobór odpowiedniego materiału dowodowego,
 • sporządzenie skargi powodowej,
 • przygotowywanie rekursów przeciw odrzuceniu skargi powodowej,
 • sporządzanie innych pism procesowych, na przykład związanych z ustaleniem formuły sporu, uwag co do opinii biegłych lub odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego,
 • sporządzanie mowy obrończej po publikacji akt,
 • redagowanie apelacji i innych środków odwoławczych,
 • itd.
Dla strony pozwanej w zakres oferty wchodzą między innymi:

 • konsultacje po otrzymaniu skargi powodowej,
 • pomoc przy ustaleniu linii obrony,
 • przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową,
 • redakcja wszelkich innych pism procesowych,
 • sporządzanie apelacji i innych środków odwoławczych,
 • itd.
Wszelkie niezbędne dekrety ArcybiskupówBiskupów oraz zezwolenia udostępnianie są zainteresowanym Klientom w siedzibie kancelarii lub za pośrednictwem poczty e-mail.