Kancelaria Prawa Kanonicznego

Kancelaria Adwokacka Kancelaria Prawa Kanonicznego z siedzibą w Poznaniu,
Słubicka 2, 61-615 Poznań / Filia we Włocławku
Tel. (+48) 660 69 63 48 / e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl

Mecenas Mateusz Łątkowski z uwagi na zawodową specjalizację oraz profil prowadzonej kancelarii świadczy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim osobom fizycznym oraz zapewnia fachową pomoc osobom prawnym, jak również stowarzyszeniom i fundacjom.

Kierunek świeckiej działalności adwokackiej Mateusza Łątkowskiego skupia się przede wszystkim wokół zagadnień rodzinno – karnych, ochronie praw autorskich i pokrewnych oraz ochronie praw zwierząt.

Adwokat Mateusz Łątkowski specjalizuje się w:

I. Prawie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego,
 • zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem,
 • adopcję i przysposobienie,
 • alimenty.
II. Prawie karnym, Prawie wykroczeń i Prawie karnym wykonawczym i tym samym adwokat oferuje:

 • obronę we wszystkich sprawach karnych, a w szczególności dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności i przestępstw „narkotykowych”,
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego,
 • obronę w sprawach o wykroczenia,
 • występowanie w sprawach o odroczenie, przerwę w wykonywaniu kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie.
III. Prawie autorskim i prawach pokrewnych polegających na ochronie każdego przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

Ponadto adwokat Mateusz Łątkowski, jako jeden z nielicznych w całym kraju bo na zasadach pro publico bono tj. dla dobra publicznego bez wynagrodzenia, zajmuje się również sprawami z zakresu: 

IV. Ochrony praw zwierząt, w ramach których świadczy usługi prawne wszelkim fundacjom i stowarzyszeniom z całej Polski zgodnie z ich celami statutowymi, którymi pozostawać musi niesienie pomocy zwierzętom.

Tradycyjne podejście Mateusza Łątkowskiego do wykonywania zawodu adwokata, który to zawód traktowany jest przez niego jako swoista misja czynienia sprawiedliwości, która idzie za prawem, zapewnia Klientom kancelarii indywidualne i wszechstronne rozważenie ich problemu oraz zaproponowanie alternatywnych form rozwiązania sprawy. Wszystkie napotkane na zawodowej drodze zagadnienia adwokat Mateusz Łątkowski rozstrzyga z należytą starannością i pełnym zaangażowaniem zapewniając przy tym właściwą ochronę interesów Klienta. 

Osobisty i bezpośredni kontakt Klienta z adwokatem daje rękojmię rzeczowości i fachowości oraz gwarantuje pełną dyskrecję, gdyż wszelkie informacje uzyskane przez adw. Mateusza Łątkowskiego chronione są bezwzględną tajemnicą adwokacką.